Physics - Past WACE Examinations

2014 WACE Examinations
Stage 2 Stage 3
  (578 Kb) Examination   (1526 Kb) Examination 
2013 WACE Examinations
Stage 2 Stage 3
(1126 Kb) Examination (1440 Kb)  Examination 
(604 Kb) Formulae and data sheet (381 Kb)  Formulae and data sheet 

2012 WACE Examinations
Stage 2 Stage 3
(2028 Kb) Examination (1525 Kb) Examination
(838 Kb) Formulae and data sheet (622 Kb) Formulae and data sheet
    (23 Kb) Erratum formulae and data sheet

2011 WACE Examinations
Stage 2 Stage 3
(3833 Kb) Examination (1321 Kb) Examination
  (204 Kb) Formulae and constants sheet (183 Kb) Formulae and constants sheet
2010 WACE Examinations
Stage 2 Stage 3
(1254 Kb) Examination (1153 Kb) Examination
(620 Kb) Formulae and constants sheet (592 Kb) Formulae and constants sheet

Last Updated: 13/11/2014 13:04